Sản xuất lúa hè thu 2018: Tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống

NHÃ PHƯƠNG |

Theo ngành nông nghiệp, nhằm đảm bảo việc canh tác 42.000ha lúa vụ hè thu thắng lợi, ngay từ giữa tháng 4 cơ quan chuyên môn của tỉnh đã xác lập cụ thể cơ cấu giống, lịch thời vụ và cách đây 1 tuần đồng loạt cấp phát tờ rơi hướng dẫn sản xuất cho chính quyền 18 huyện, thị xã, thành phố để phổ biến rộng rãi về cơ sở. Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, bố trí gieo sạ lúa hè thu 2018 từ ngày 20.5 đến 5.6 để lúa trổ từ ngày 25.7 đến 10.8 và thu hoạch xong trước ngày 5.9, chậm nhất là ngày 10.9. Lịch thời vụ và cơ cấu giống của mùa lúa này được quy định cụ thể như sau:

- Nhóm giống chủ lực: Cơ cấu 50% diện tích.

+ Những giống có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày gồm BC 15, TBR 225 gieo sạ từ ngày 20.5 đến 25.5.

+ Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày gồm HT 1, PC 6, TH 3-3, TH 3-5 gieo sạ từ ngày 26.5 đến 5.6.

- Nhóm giống bổ sung: Cơ cấu 40% diện tích.

+ Những giống có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày gồm Thiên ưu 8, TBR 45 gieo sạ từ ngày 20.5 đến 25.5.

+ Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày gồm MT 10, ĐV 108, Đài Thơm 8, KD 18 (hoặc Khang dân đột biến) gieo sạ từ ngày 26.5 đến 5.6.

Ông Huỳnh Tấn Đức - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, vụ đông xuân 2017-2018, nông dân tại Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ… vẫn gieo sạ không đảm bảo lịch thời vụ trên một số diện tích. Cụ thể, sử dụng các loại giống trung và dài ngày như X21, Xi23, 13/2, Thiên ưu 8… sạ vào trà bố trí những loại giống ngắn ngày nên lúa trổ trễ, làm ảnh hưởng đến việc điều hành sản xuất và cắt nước để tu sửa hệ thống kênh mương. Lịch thời vụ, cơ cấu giống của vụ lúa hè thu 2018 sắp tới đã có, đề nghị các đơn vị liên quan, nhất là chính quyền các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và phổ biến rộng rãi để nông dân biết, kiên quyết không để tình trạng trên tái diễn.

- Nhóm giống triển vọng: Cơ cấu 10% diện tích, chủ yếu là các giống đã qua sản xuất thử, phù hợp với điều kiện canh tác và thổ nhưỡng ở địa phương gồm: Gia Lộc 105 (thời gian sinh trưởng 105 ngày) gieo sạ từ ngày 20 đến 25.5, Q.Nam 9 (thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày) gieo sạ từ ngày 26.5 đến 5.6.

Ông Lê Muộn lưu ý, riêng vùng sử dụng nước tưới thuộc kênh chính Bắc Phú Ninh từ sau K16+500 (sau cống lấy nước kênh N12) đến cuối kênh (từ xã Bình Quế, huyện Thăng Bình đến xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) và hồ chứa Khe Tân thì lịch mở nước bắt đầu từ ngày 25.5, vì vậy chỉ sạ những giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày để đảm bảo thu hoạch xong trước ngày 10.9. Lịch xuống giống chia làm 2 trà, gồm: Trà sạ trước ngày 5.6 sử dụng các loại giống lúa có thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày như HT 1, Đài Thơm 8, KD 18 (hoặc Khang dân đột biến), ĐV 108, PC 6, Xuyên Hương 178. Trà sạ từ ngày 5 - 10.6 cơ cấu các loại giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày như SV 181, VN 121, P6ĐB, TH 3-3, TH 3-5.

Còn đối với các huyện miền núi cao, thực tế thời gian qua cho thấy những loại giống lúa dài ngày như Xi23, X21… phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào, vì vậy cần hướng dẫn người dân gieo mạ non (15 ngày tuổi) từ ngày 15 đến 20.5 để nhổ cấy và áp dụng gói kỹ thuật canh tác SRI. Đồng thời vận động người dân sử dụng một số loại giống lúa ngắn ngày có chất lượng gạo ngon như HT 1, PC 6… đã thích nghi với từng địa phương để gieo sạ cùng với lịch chung của tỉnh nhằm thu hoạch trước mùa mưa lũ. Đối với những vùng trũng thấp, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cần tích cực vận động nông dân gieo sạ tập trung từ ngày 20 đến 25.5 bằng những loại giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày để thu hoạch gọn trong tháng 8 dương lịch…

NHÃ PHƯƠNG