Sâu bệnh có khả năng gây hại mạnh trên lúa

VĂN PHIN |

 Hiện nay, gần 3.600ha lúa hè thu của huyện Núi Thành đang giai đoạn làm đòng. Ở các vùng lúa, một số đối tượng sâu bệnh đang phát sinh và gây hại cục bộ, cụ thể sâu cuốn lá nhỏ phát sinh diện rộng, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn gây hại cục bộ.

  Theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, tình hình thời tiết hiện nay nắng nóng có mưa rải rác vào chiều tối, nhiều khả năng rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ sẽ gây hại mạnh trên lúa hè thu giai đoạn làm đòng - trổ. Bà con nông dân cần kiểm tra kỹ ruộng lúa (vạch gốc lúa) để phát hiện rầy, nhất là trước khi lúa trổ. Khi mật độ rầy có từ 2 con/dãnh lúa thì dùng thuốc đặc hiệu phun trừ. Đối với các ổ rầy, cần khoanh vùng và phun kỹ để tiêu diệt triệt để; kịp thời phát hiện sâu cuốn lá nhỏ để diệt trừ.

VĂN PHIN