Tăng cường quản lý chăn nuôi heo trang trại

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở chăn nuôi heo trang trại, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.

Trong đó, tập trung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án chăn nuôi heo trang trại trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Tham mưu chủ trương đầu tư xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi tập trung phải có địa điểm nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh, hoặc trong các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoặc nằm trong quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp của địa phương được UBND cấp huyện phê duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê số lượng các trang trại chăn nuôi heo đang hoạt động, trong đó có phân loại theo kiểu chuồng nuôi (chuồng kín hoặc chuồng hở), đối tượng nuôi (heo nái hoặc heo thịt…). Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo quy định; tăng cường kiểm tra việc chăn nuôi heo tập trung của tổ chức, cá nhân trên địa bàn...

M.L