Tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN SỰ |

Hôm qua 6.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hệ thống giao thông nông thôn ở huyện Nông Sơn được quy hoạch xây dựng bài bản và kiên cố. Ảnh: VĂN SỰ
Hệ thống giao thông nông thôn ở huyện Nông Sơn được quy hoạch xây dựng bài bản và kiên cố. Ảnh: VĂN SỰ

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên 3 năm qua việc xây dựng mô hình NTM tiếp tục gặt hái nhiều thành quả. Ông Lê Muộn cho hay, năm 2019 Quảng Nam phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã cán đích NTM lên 98 xã, đạt tỷ lệ 48,03%. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 204 xã tham gia xây dựng NTM trên cả tỉnh là 15 tiêu chí/xã. Có 2 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu” là Điện Quang (Điện Bàn), Đại Hiệp (Đại Lộc). Đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 85 xã đã đạt chuẩn NTM...

Nâng cao năng lực điều hành

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, muốn đạt được mục tiêu đề ra, nhất thiết phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Theo ông Lê Muộn, thời gian tới cần thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp khi có sự thay đổi; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp để tham mưu, theo dõi thực hiện một số nhiệm vụ mới phát sinh trong chương trình như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, đề án thôn khó khăn, tiêu chí huyện NTM, tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM gắn với phát triển du lịch, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... Cần tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp. Trong đó, chú trọng những nội dung quan trọng như tiêu chí NTM cấp thôn, khu dân cư NTM kiểu mẫu, tiêu chí xã NTM nâng cao, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, công tác quản lý sử dụng vốn.

Xây dựng NTM phải đi vào thực chất

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2018 Quảng Nam đầu tư thêm 8.771 tỷ đồng cho Chương trình NTM, chủ yếu là thi công kết cấu hạ tầng và hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Thống kê cho thấy, đến cuối năm 2018 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 204 xã tham gia xây dựng NTM trên toàn tỉnh là 14,16 tiêu chí/xã, tăng 2,66 tiêu chí/xã so với năm 2015 và tăng 11,55 tiêu chí/xã so với năm 2010. Hiện nay, cả tỉnh đã có 85 xã hoàn thành bộ 19 tiêu chí NTM. Trong đó, 84 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, còn 1 địa phương là xã đảo Tân Hiệp (Hội An) thì các đơn vị liên quan đã tiến hành thẩm định và đang hoàn tất thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn. Thời gian qua, nhờ các lĩnh vực kinh tế của tỉnh có bước chuyển biến mạnh nên đời sống nhân dân cải thiện đáng kể. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn Quảng Nam đạt 31,58 triệu đồng, tăng 10,5 triệu đồng so với năm 2015. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,57%, giảm 5,32% so với cách đây 3 năm.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, thành quả nổi bật của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc thực hiện Chương trình NTM thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Thời gian tới, đề nghị các đơn vị liên quan phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc xây dựng NTM. “Để thực hiện Chương trình NTM mang lại thành công lớn, nhất thiết phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên, xây dựng NTM phải đi vào thực chất và mang tính bền vững cao, tuyệt đối không chạy theo thành tích”  - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đối với 13 xã trong diện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, ngành liên quan và chính quyền các địa phương phải khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND (ngày 15.5.2017) của UBND tỉnh. Từ đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt ngay từ đầu năm. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo các tiêu chí vừa khó đạt, vừa khó giữ vững như thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở danh mục trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 đã được UBND cấp huyện phê duyệt, chỉ đạo thực hiện những nội dung, tiêu chí có khối lượng thực hiện còn lớn đã có kinh phí trong kế hoạch năm 2019 từ ngân sách nhà nước các cấp. Đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn nhưng chưa cân đối được nguồn lực trong kế hoạch trung hạn thì khẩn trương rà soát và báo cáo UBND tỉnh chi tiết danh mục tối thiểu cần thiết đạt chuẩn để đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét bổ sung nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu đề ra.

Linh hoạt lồng ghép nguồn vốn

Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho rằng, để tạo bước đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn của tỉnh, bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, chính quyền các địa phương cần tiếp tục nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép những kênh vốn khác để đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Trong đó, ưu tiên những công trình phục vụ các tiêu chí NTM cấp xã, thôn, khu dân cư NTM kiểu mẫu và các công trình phục vụ tiêu chí huyện NTM. Đồng thời thực hiện có hiệu quả cơ chế trao quyền cho người dân và cộng đồng theo Nghị định số 161/NĐ-CP (ngày 2.12.2016) của Chính phủ. Đặc biệt, các địa phương cần xem xét quy mô đầu tư hợp lý để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Những năm qua, hạ tầng y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng mức. Ảnh: VĂN SỰ
Những năm qua, hạ tầng y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng mức. Ảnh: VĂN SỰ

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, các ngành, các cấp cần quan tâm hỗ trợ phát triển mạnh mô hình kinh tế tập thể, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP. Đây là một hướng đi tất yếu nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Qua đó, tạo bước chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế - tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Đồng thời tích cực kêu gọi, tạo mọi điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn. Trong đó, chú trọng hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, nông hộ để đầu tư và bao tiêu sản phẩm...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận những ý kiến đề xuất của các ngành, địa phương. Đồng thời yêu cầu thời gian tới cần quán triệt rõ quan điểm chỉ đạo là xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. “Bên cạnh việc tập trung giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí của xã NTM, các địa phương cũng cần đẩy mạnh việc xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu và thực hiện tiêu chí NTM cấp thôn. Bởi, chính những mô hình đó đưa người dân vào cuộc sâu hơn, gắn quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện chương trình” – Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu lưu ý.

NGUYỄN SỰ