Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm nông nghiệp 2019 và triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Bộ NN&PTNT tổ chức chiều qua 23.12. Tham gia tại điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2019 cả nước thành lập mới 6 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) và 1.800 HTXNN, nâng tổng số lên 45 liên hiệp HTXNN và 15.300 HTXNN, trong đó có gần 73% hoạt động hiệu quả (năm 2018 là 55%).

Năm nay, toàn quốc thành lập mới 2.756 doanh nghiệp nông nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp lên 12.581 đơn vị, tăng 36,2% so với năm ngoái. Thời gian qua, 63 tỉnh, thành phố xây dựng và vận hành ổn định gần 1.484 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản (tăng 388 chuỗi so với năm 2018). Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản của cả nước ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng khoảng 3,2% so với năm 2018. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 10,4 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm ngoái...

Đối với Quảng Nam, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh bùng phát mạnh và thời tiết diễn biến bất lợi nhưng năm 2019 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 13.688 tỷ đồng, tăng 0,75% so với năm 2018. Trong đó, nông nghiệp đạt 8.198 tỷ đồng, lâm nghiệp 1.433 tỷ đồng, thủy sản 4.057 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ngành, các cấp thời gian tới phải nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực gồm nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh và nhóm sản phẩm OCOP. Khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường xuất khẩu với chuỗi giá trị toàn cầu. Tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, ngành liên quan và chính quyền các địa phương phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp. Đặc biệt, từng bước khống chế, dập tắt bệnh dịch tả lợn châu Phi và quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể tái đầu tư sản xuất theo phương thức chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra...

TAGS