Tập trung phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2019

CHÂU NỮ |

Ngày 14.11, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức, sử dụng nước hết sức tiết kiệm; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2019.

Chỉ thị yêu cầu Sở NN&PTNT theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn lịch thời vụ và cơ cấu sử dụng các bộ giống trung ngày, ngắn ngày trong sản xuất nông nghiệp năm 2019 và xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn và nhiễm mặn ngay từ đầu vụ đông xuân 2018 - 2019. Trong đó, đặc biệt quan tâm vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn để hạn chế sử dụng nước tưới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi ở địa phương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chống hạn, nhiễm mặn. Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn hoạt động. Các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có trách nhiệm tích nước hợp lý cho hồ chứa, thực hiện kiểm kê nguồn nước trữ trong các hồ chứa vào cuối mùa mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa từ đầu tháng 9 đến nay ở Quảng Nam khá thấp; dòng chảy trên các sông ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm 0,75 - 1m; nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thiếu hụt 40 - 70% so với dung tích hữu ích.

CHÂU NỮ