Thăng Bình bàn giải pháp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Ngày 29.4, UBND huyện Thăng Bình tổ chức tọa đàm bàn giải pháp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.

Các chủ thể OCOP, HTX, doanh nghiệp phát biểu tại buổi tọa đàm
Đại biểu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BIÊN THỰC

Hiện nay 19 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và cá nhân thực hiện liên kết sản xuất, tích tụ tập trung ruộng đất được 696ha. Nổi bật trong mô hình tích tụ tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất ổn định, có chiều hướng phát triển là các HTX Nông nghiệp Bình Đào, Bình Nam, Bình Hải, Bình Quý, Bình Chánh.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2018 - 2020 thu hút được 14 chủ thể với 17 sản phẩm. Về liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 70 dự án được triển khai ở hầu hết địa phương trên các lĩnh vực.

Đồng hành với người dân và HTX, tổ hợp tác, thời gian qua các doanh nghiệp như những đầu tàu cùng tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển ổn định và nâng cao giá trị nông sản.

Tuy nhiên thực tế cho thấy quá trình hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong nông nghiệp trên địa bàn gặp không ít khó khăn, trở thành rào cản lớn chưa có giải pháp tháo gỡ hữu hiệu. Đa số HTX và nông dân thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, quy mô nhỏ, tính bền vững chưa cao. Tình trạng phá vỡ hợp đồng liên kết cũng xảy ra giữa các chủ thể, khó xử lý về mặt pháp.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình yêu cầu các ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn các thủ tục, chính sách hỗ trợ đến với người dân, HTX, chủ thể OCOP. Các xã phải đồng hành với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc vận động tuyên truyền ban đầu. Đối với chủ thể OCOP phải tương tác để cùng phát triển, cần đổi mới sản phẩm, bảo vệ thương hiệu. Các doanh nghiệp đa dạng cách bán hàng theo từng đối tượng...

TAGS