Thành lập Hợp tác xã Nông lâm - thương mại và dịch vụ tổng hợp Đại Sơn

VĂN TUẤN - CÔNG TÚ |

(QNO) - Ngày 1.1.2019, tại thôn Tân Đợi của xã Đại Sơn (Đại Lộc), hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông lâm - thương mại và dịch vụ tổng hợp Đại Sơn chính thức được tiến hành.

Lãnh đạo xã Đại Sơn tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị. Ảnh: CT
Lãnh đạo xã Đại Sơn tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị. Ảnh: C.T

Nằm ở địa bàn miền núi của huyện Đại Lộc, HTX ra đời nhằm thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giải quyết việc làm ổn định đối với thành viên HTX và lao động địa phương, kinh doanh có lãi, thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, tăng tích lũy HTX, chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, sức lao động và mức đóng góp.

Thông qua quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, đơn vị đảm nhận vai trò hỗ trợ kinh tế thành viên, khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản có trên địa bàn xã, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã viên và lao động tại chỗ, hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.

Theo giấy phép, ngành nghề sản xuất kinh doanh của HTX được triển khai gồm có trồng rừng; sản xuất và cung ứng giống cây trồng các loại; khai thác khoáng sản; vận tải hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ; xây dựng khai thác, chế biến, xuất khẩu lâm sản phụ (song mây, tre nứa…); kinh doanh vật tư nông nghiệp; sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ… HTX gồm 14 thành viên, vốn điều lệ 2,05 tỷ đồng.

Hội nghị đã thông qua dự thảo điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh HTX; đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VĂN TUẤN - CÔNG TÚ