Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Tú

MINH TÂN - GIANG BIÊN |

(QNO) - Chiều 9.11, UBND xã Bình Tú (huyện Thăng Bình) tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bình Tú.

Theo đó, HTX Nông nghiệp Bình Tú kinh doanh sản xuất các ngành nghề như dịch vụ thủy nông, liên kết sản xuất lúa giống, dịch vụ làm đất và thu hoạch lúa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công tác khuyến nông, tổ chức tích tụ, tập trung ruộng đất. Vốn điều lệ của HTX ban đầu là 200 triệu đồng, chưa kể tài sản góp vốn của các thành viên như máy làm đất, máy thu hoạch lúa. Như vậy tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Thăng Bình đã có 29 HTX nông nghiệp được thành lập mới với các ngành nghề như dịch vụ làm đất, thu mua rau sạch, lúa giống, dầu phụng, dầu mè.

MINH TÂN - GIANG BIÊN