Thêm 337 hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi gây hại

VĂN SỰ |

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam, trong 2 ngày cuối tuần qua, tại 8 địa phương gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Phước Sơn phát sinh 337 hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi gây hại với tổng số 1.221 con heo nhiễm bệnh phải tiêu hủy khẩn cấp.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn 16/18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (trừ Đông Giang và Tây Giang) đã có 86.511 con heo của 20.471 hộ dân ở 143 xã, phường, thị trấn (trong đó có 23 đơn vị cấp xã tái phát dịch lần 2) bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy bắt buộc với tổng trọng lượng hơn 4.748 tấn heo hơi.