Thu hút doanh nghiệp phát triển quế Trà My

PH.THUẬN- NG.SÁNG |

Sáng 12.4, huyện Nam Trà My phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất, chế biến kinh doanh Hương Quế tổ chức hội nghị bàn về giải pháp xúc tiến đầu tư phát triển cây quế Trà My.

Hiện nay tổng diện tích trồng quế tại huyện Nam Trà My là 2.900ha, giá quế những năm gần đây tăng lên đáng kể. Người dân địa phương đã quan tâm đầu tư mở rộng diện tích nên sản lượng thu hoạch cũng tăng nhanh, năm 2011 là 150 tấn đến cuối năm 2017 là 350 tấn. Tại hội nghị, các đại biểu bàn về những giải pháp trọng điểm tạo hướng đi phát triển nhanh và bền vững cho quế Trà My. Trong đó chủ yếu tập trung vào giải pháp về cơ chế chính sách khuyến khích, điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm quế Trà My, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu quế Trà My… Thông qua hội nghị, huyện Nam Trà My có thêm thông tin để tìm hướng phát triển hiệu quả cho cây quế, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân  thoát nghèo bền vững.

PH.THUẬN- NG.SÁNG