Thử nghiệm mô hình trồng nấm có hệ thống tự động quản lý nhiệt độ

VĂN PHIN |

Đề tài trồng nấm có hệ thống tự động quản lý nhiệt độ do kỹ sư Bùi Văn Gát – Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành làm chủ nhiệm được thực hiện tại hộ ông Nguyễn Kim Hải (xã Tam Trà) năm 2018 bước đầu đem lại hiệu quả.

Đề tài sản xuất 4 loại nấm: linh chi, nấm mèo, bào ngư và nấm rơm. Qua thu hoạch đạt khoảng 75kg nấm linh chi (giá bán 500 nghìn đồng/kg), 1.500kg nấm bào ngư (giá 50 nghìn đồng/kg), 300kg nấm mèo (70 nghìn đồng/kg), nấm rơm ước sản xuất 495kg (giá 80 nghìn đồng/kg). Tổng doanh thu của đề tài ước đạt 168,27 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 53,27 triệu đồng/năm. Hiện tại, Hội đồng khoa học – kỹ thuật huyện Núi Thành đang tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất nấm của đề tài và đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng ra địa bàn.

VĂN PHIN