Thực hiện đồng bộ nhiều khâu để phát triển kinh tế hợp tác

VĂN SỰ |

Chiều 2.4 Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam - Nguyễn Ngọc Bảo có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và lãnh đạo một số đơn vị liên quan về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh.

Tính đến ngày 30.3.2018 Quảng Nam có tổng cộng 221 HTX, liên hiệp HTX và 2.534 tổ hợp tác (THT) đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh đã giải quyết cho 165 đơn vị vay vốn ưu đãi với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng… Tại cuộc làm việc, tỉnh đề nghị Liên minh HTX Việt Nam sớm quan tâm giải quyết một số vấn đề nhằm tạo động lực cho kinh tế hợp tác, HTX của Quảng Nam phát triển… Ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, để lĩnh vực này phát triển mạnh và bền vững, những năm tới ngành liên quan và chính quyền các địa phương của tỉnh phải đẩy mạnh khâu tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của mô hình kinh tế hợp tác, HTX. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để giúp đội ngũ cán bộ của các HTX nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm quản lý, điều hành tốt hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tỉnh cần tiếp tục thực hiện chính sách thu hút cán bộ trẻ có trình độ và năng lực về làm việc lâu dài tại các HTX; tạo điều kiện về đất đai và ưu tiên bố trí các nguồn vốn ưu đãi nhằm giúp HTX, THT mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nhất là phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn…

* Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Bảo và đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi khảo sát thực tiễn và làm việc với HTX nông nghiệp Quế Phú (Quế Sơn).

VĂN SỰ