Tìm hướng hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Hôm qua 21.6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì hội nghị tham vấn về các cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2018 và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tham vấn diễn ra hôm qua 21.6 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: VĂN SỰ
Quang cảnh hội nghị tham vấn diễn ra hôm qua 21.6 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: VĂN SỰ
 
Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, thực tế 6 năm qua cho thấy một số cơ chế, chính sách về hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX vẫn còn không ít bất cập dẫn đến hiệu quả mang lại chưa cao. Theo đó, chính sách hỗ trợ hạ tầng có sự trùng lắp giữa cơ chế của trung ương và tỉnh về đối tượng, nội dung hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ lại khác nhau. Điều kiện cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn vướng mắc về cơ chế thế chấp và bảo lãnh tín dụng.

Trong khi đó, đối tượng được hỗ trợ của chính sách thu hút người có trình độ đại học và ngành học phù hợp về công tác tại các HTX còn hạn chế. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ thuế thu nhập còn rườm rà về hồ sơ thủ tục và yêu cầu phải xây dựng dự án, trong khi mức hỗ trợ không nhiều...

Cần đơn giản hóa thủ tục để các HTX tiếp cận với những kênh vốn ưu đãi nhằm có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: VĂN SỰ
Cần đơn giản hóa thủ tục để các HTX tiếp cận với những kênh vốn ưu đãi nhằm có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: VĂN SỰ
 

Nhiều đại biểu đề nghị HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2018. Trên cơ sở đó, tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới theo hướng tích hợp toàn bộ các chính sách liên quan.

Về chính sách thu hút người có trình độ đại học và ngành học phù hợp về công tác tại các HTX, cần mở rộng đối tượng hỗ trợ chứ không nên khu biệt ở vị trí giám đốc và phó giám đốc HTX. Đối với chính sách tín dụng, cần đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, sửa đổi quy chế - điều lệ cho vay theo hướng nới rộng đối tượng và bổ sung cơ chế cho vay vốn lưu động. Còn đối với chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cần xem xét nâng mức hỗ trợ và mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng là các HTX phi nông nghiệp...