Tìm phương án tiêu thụ nông sản tại TP.Hồ Chí Minh

V.P |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì cùng với đơn vị liên quan làm việc với các doanh nghiệp đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sản xuất có thể tiếp cận thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. UBND tỉnh cũng đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc đề xuất phương án tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hiện tại, sản phẩm nông nghiệp Quảng Nam rất đa dạng và có chất lượng tốt, tuy nhiên mạng lưới tiêu thụ còn hạn chế nên quy mô sản xuất sản phẩm còn thiếu ổn định. Việc xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tại thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn nêu trên.

TAGS