Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Điện Bàn đạt hơn 1.662 tỷ đồng

VĂN SỰ |

(QNO) - Chiều qua 1.12, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022.

Năm nay năng suất lúa bình quân của Điện Bàn đạt 61,1 tạ/ha, tăng 1,31 tạ/ha so với năm 2020.   Ảnh: V.S
Năng suất lúa bình quân của Điện Bàn đạt 61,1 tạ/ha, tăng 1,31 tạ/ha so với năm 2020. Ảnh: V.S

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, năm 2021 tổng diện tích gieo trồng các loại cây hằng năm của địa phương hơn 20.565ha. Trong đó, cây lúa 10.866ha, năng suất bình quân đạt 61,1 tạ/ha (tăng 1,31 tạ/ha so với năm 2020); cây bắp hơn 2.352ha, năng suất bình quân đạt 60,32 tạ/ha (giảm 0,91 tạ/ha so với năm ngoái). Tổng sản lượng cây lương thực có hạt (lúa và bắp) đạt hơn 80.585 tấn, tăng 5.465 tấn so với kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại ở Điện Bàn đang phục hồi và phát triển.   Ảnh: V.S
Lĩnh vực chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại ở Điện Bàn đang phục hồi và phát triển. Ảnh: V.S

Cùng với trồng trọt, các lĩnh vực khác cũng có bước chuyển biến tích cực nên năm 2021 tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản của Điện Bàn ước đạt 1.662,5 tỷ đồng, tăng 3,07% so với năm 2020. Trong đó, nông nghiệp đạt 1.512,6 tỷ đồng (tăng 3,2%), lâm nghiệp đạt 6,8 tỷ đồng (bằng 97,26% so với năm ngoái), thủy sản đạt 143,1 tỷ đồng (tăng 1,92%).

TAGS