Tổng sản lượng bắp của tỉnh tăng 1.953 tấn

MAI NHI - HƯƠNG TRÚC  |

(QNO) - Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, vụ đông xuân 2016-2017 này nông dân trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh sản xuất tổng cộng 5.666ha bắp các loại. Nhờ nguồn giống chất lượng cao, thời tiết tương đối thuận lợi, nhà nông ứng dụng hiệu quả quy trình thâm canh và phòng trừ tốt những đối tượng sâu bệnh nguy hiểm nên hầu hết địa phương đều được mùa bắp.

Vụ này, nông dân nhiều địa phương rất phấn khởi vì bắp được mùa toàn diện. Ảnh: NHI TRÚC
Vụ này, nông dân nhiều địa phương rất phấn khởi vì bắp được mùa toàn diện. Ảnh: NHI TRÚC

Qua thống kê tại nhiều vùng cho thấy, vụ này năng suất bắp bình quân toàn tỉnh đạt 47,4 tạ/ha, cao hơn đông xuân trước 3,4 tạ/ha. Nhờ năng suất tăng mạnh nên tổng sản lượng bắp của tỉnh đạt 26.883 tấn, tăng 1.953 tấn so với cùng vụ sản xuất năm ngoái.

MAI NHI - HƯƠNG TRÚC