Tổng sản lượng lương thực có hạt của Điện Bàn đạt xấp xỉ 41.579 tấn

VĂN SỰ |

(QNO) - Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, vụ đông xuân 2017-2018 nông dân trên địa bàn thị xã tổ chức sản xuất hơn 11.360ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích gieo trồng cây lương thực (gồm lúa và bắp) gần 6.608ha.

Theo ông Chơi, nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên vụ này Điện Bàn được mùa toàn diện. Qua thống kê cho thấy, năng suất lúa bình quân toàn thị xã đạt 63 tạ/ha và năng suất bắp đạt 62,5 tạ/ha, quy ra tổng sản lượng lương thực có hạt đạt xấp xỉ 41.579 tấn.

Được biết, vụ sản xuất hè thu 2018 sắp tới, thị xã Điện Bàn có kế hoạch gieo trồng 5.600ha lúa, 1.250ha bắp, 1.650ha rau đậu các loại và dự kiến tổng sản lượng lương thực có hạt (lúa, bắp) trong vụ này đạt khoảng 35.533 tấn.

VĂN SỰ