Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

V.P |

Thực hiện Chỉ thị số 8.256/2019 của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ đông xuân 2019 - 2020 và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 347/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa qua.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh; trường hợp cần thiết, chủ động tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân 2019 - 2020, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.