Triển khai xuống giống trà 1 vụ lúa đông xuân

VĂN SỰ |

Ba ngày qua, nhiều địa phương của tỉnh đồng loạt triển khai xuống giống trà 1 vụ lúa đông xuân 2018 - 2019. Theo ngành nông nghiệp, trong trà đầu này nông dân tiến hành gieo sạ hơn 20.000ha, chủ yếu bố trí các loại giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 105 - 115 ngày gồm Thiên ưu 8, TBR225, OM4900, BC15, Đài thơm 8, MT10, Nam ưu 604, TBR279, GL105, Lộc Trời 1, Hòa Phát 3, Sơn Lâm 1, HN6, LTH31.

Theo kế hoạch, việc gieo sạ trà 1 sẽ kết thúc vào ngày 5.1. Sau đó, nông dân sẽ tiếp tục tổ chức xuống giống trà 2 từ ngày 6 đến 10.1 gồm những loại giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày như HT1, PC6, TH3-3, SV181, KD18, ĐV108, TH3-5, Q.Nam9, NN12.

VĂN SỰ