Triển vọng giống lúa thuần TBR-225

VĂN PHIN |

Vụ đông xuân 2016 - 2017, Trạm Khuyến lâm - khuyến lâm huyện Núi Thành sản xuất trình diễn giống lúa thuần TBR-225 đạt năng suất khá cao (gần 80 tạ/ha) mở ra triển vọng khuyến khích nhân rộng ra giống lúa mới trên địa bàn...

Xác định đưa giống lúa mới vào sản xuất vụ đông xuân 2016 – 2017 nhằm tăng năng suất, đạt hiệu quả kinh tế cao, Trạm Khuyến lâm - khuyến lâm huyện Núi Thành phối hợp Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình thực hiện thành công mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần TBR-225 trên cánh đồng thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông. Theo kỹ sư Bùi Văn Thống - cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện, giống TBR-225 là giống lúa thuần do Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình lai tạo được công nhận giống quốc gia năm 2015. Đây là giống cảm ôn ngắn ngày, gieo cấy được cả 2 vụ trong năm, thích ứng rộng, chịu thâm canh, có khả năng làm lúa tái sinh tốt, đẻ nhánh khỏe; phù hợp gieo cấy theo công nghệ hàng rộng, hàng hẹp; thời gian sinh trưởng trong vụ đông xuân  120 - 132 ngày, vụ mùa là 105 - 110 ngày. Giống lúa thuần TBR-225 cứng cây, trổ bông tập trung, bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài; lúa nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 85 - 90 tạ/ha, chất lượng gạo trắng trong, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng.

Giống lúa thuần TBR-225 trồng khảo nghiệm cho năng suất gần 80tạ/ha.
Giống lúa thuần TBR-225 trồng khảo nghiệm cho năng suất gần 80tạ/ha.

Qua thực tế cho thấy, giống lúa TBR-225 sản xuất trên diện tích 0,5ha tại cánh đồng thôn Trà Tây với giống HT1 sản xuất đại trà cùng chân ruộng để so sánh. Sạ từ ngày 4.1 và thu hoạch vào ngày 22.4, kết quả năng suất giống lúa TBR-225 đạt gần 80 tạ/ha, tăng 3 tạ so với giống HT1 sản xuất ngoài đại trà trên cùng cánh đồng. Qua phân tích, số bông lúa trên một mét vuông và tổng số hạt trên bông của giống TBR-225 đều cao hơn giống HT1 sản xuất đại trà. Ông Trần Văn Hồ - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Tam Mỹ Đông nhận xét: “Giống TBR-225 có thời gian sinh trưởng trung ngày, phù hợp với chủ trương và tập quán canh tác của đại bộ phận nông dân địa phương. Giống lúa này đẻ nhánh khỏe, bộ lá đòng to, xanh đậm, đặc biệt hạt lúa thon, dài, chứng tỏ giống lúa ngon cơm. So với giống HT1 thì mật độ đóng hạt của giống TBR-225 có mức trung bình nhưng bù lại chiều dài bông khá lớn và nhiều gié, nhiều hạt”.

Từ thực tế trình diễn mô hình sản xuất giống lúa thuần TBR-225 ở thôn Trà Tây, kỹ sư Bùi Văn khẳng định: “Năng suất giống lúa TBR-225 khá cao so với giống HT1 và mức chênh lệch này rất rõ ràng. Qua thực tế cho thấy, giống lúa thuần TBR-225 là giống rất có triển vọng vì vừa dễ canh tác, năng suất cao, đặc biệt là chất lượng gạo ngon sẽ dễ tiêu thụ trên thị trường. Từ thực tiễn sản xuất và qua quá trình theo dõi, ghi nhận các chỉ tiêu, chúng tôi thấy rằng giống lúa TBR-225 là giống trung hạn có khả năng kháng bệnh khá, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, tỏ ra thích nghi với điều kiện đất đai của huyện Núi Thành”.

VĂN PHIN