Trồng nấm mèo, nấm linh chi cho hiệu quả kinh tế cao

VĂN PHIN |

Sáng 9.10, tại thôn Trường Cửu (xã Tam Trà, Núi Thành), Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành tổ chức hội thảo phương án phát triển nghề trồng nấm.

Từ tháng 8 đến 10.2016, Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành hỗ trợ hộ ông Nguyễn Kim Hải thực hiện mô hình trồng nấm mèo, nấm linh chi trên diện tích 50m2, hỗ trợ phôi nấm và tập huấn kỹ thuật. Qua 3 tháng, với quy mô trồng 5.800 phôi nấm mèo và nấm linh chi đã phát triển tốt. Kết quả, ước tính năng suất nấm mèo đạt bình quân 0,1kg/phôi, sản lượng thu hoạch 280kg, giá bán 60 - 80 nghìn đồng/kg, doanh thu 16,8 - 22,4 triệu đồng. Nấm linh chi đạt năng suất bình quân 0,025kg/phôi, sản lượng 70kg, giá bán 500 - 700 nghìn đồng/kg, doanh thu 35 - 49 triệu đồng. Tổng hợp 2 loại nấm trồng trên diện tích 50m2, còn lãi 15 - 35 triệu đồng.

VĂN PHIN