Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2016 phải đạt 80% trở lên

VĂN SỰ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các ngành liên quan và chính quyền 18 huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vắc xin để tổ chức tiêm phòng tập trung cho đàn gia súc, gia cầm trong 2 đợt chính. Đợt 1 từ tháng 2 đến tháng 3.2016, đợt 2 từ tháng 8 đến tháng 9.2016. Riêng đối với chó, mèo nuôi tiêm đợt chính vào tháng 5 và tháng 6.2016. Ngoài thời gian tiêm phòng định kỳ theo đợt chính nêu trên, các địa phương còn phải tổ chức tiêm vắc xin bổ sung cho gia súc, gia cầm mới đẻ, nở đến độ tuổi tiêm phòng; gia súc, gia cầm mới nhập đàn; gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt chính.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc trong năm 2016 gồm: lở mồm long móng trâu, bò; tụ huyết trùng trâu, bò, heo; dịch tả heo; cúm gia cầm; Niu-cat-xơn; dịch tả vịt; bệnh dại. Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt từ 80% trở lên so với tổng đàn gia súc, gia cầm. Được biết, tính đến đầu tháng 2.2016, toàn tỉnh có 71.500 con trâu, 157.000 con bò, 520.000 con heo và 5,7 triệu con gia cầm các loại.

VĂN SỰ