Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung

PHƯỚC TÙNG |

(QNO) - Đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Đề án nhằm quy hoạch hệ thống sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyển dần từ quy mô nhỏ, phân tán trong khu dân cư sang chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư (gia trại, trang trại bán công nghiệp và công nghiệp); khai thác tiềm năng, thế mạnh để nâng cao năng suất - chất lượng và hiệu quả theo hướng hàng hóa, bền vững. Chủ động kiểm soát và khống chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời xác định các vùng chăn nuôi tập trung (ngoài khu dân cư) theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại cho cá nhân và hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh các loại gia súc, gia cầm có lợi thế...

Các nội dung chính của đề án gồm: quy hoạch chung hệ thống sản xuất chăn nuôi, quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung ngoài khu dân cư theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bán công nghiệp và trang trại trên địa bàn tỉnh…

PHƯỚC TÙNG