Xuất hiện bọ trĩ, ruồi đục nõn trên lúa đông xuân

VĂN PHIN |

Đến nay, nông dân huyện Núi Thành cơ bản sạ cấy xong 4.200ha lúa đông xuân 2015 - 2016, trong đó lúa nước trời ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, lúa chủ động nước thời kỳ mạ - đẻ nhánh. Những ngày qua, buổi sáng trời lạnh có sương mù, một số trà lúa xuất hiện bọ trĩ, ruồi đục nõn phá hại. Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đã hướng dẫn nông dân tăng cường bón phân, chăm sóc, không để ruộng khô nước, giúp cây lúa đủ sức đề kháng và phát triển. Đối với những trà lúa bị bọ trĩ gây hại hơn 50% số lá và ruồi đục nõn gây hại nặng, nông dân dùng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ. Trên các cánh đồng lúa ở huyện Núi Thành cũng đã xuất hiện chuột và ốc bươu vàng phá hại. Bà con nông dân huyện Núi Thành đang tích cực áp dụng các biện pháp diệt trừ.

VĂN PHIN