Xuất hiện sâu keo, bọ trĩ hại lúa hè thu

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, gần 3.000ha lúa hè thu đã sạ cấy của huyện Núi Thành đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Thời tiết nắng nóng, cây lúa phát triển chậm, đặc biệt một số trà xuất hiện sâu keo, bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại.

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đề nghị nông dân chú ý theo dõi, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh. Đối với sâu keo, khi phát hiện mật độ 50 con/m2 trở lên thì dùng thuốc đặc hiệu phun trừ kết hợp với việc bón phân, chăm sóc, giữ mực nước thích hợp để lúa nhanh hồi phục. Đối với những chân ruộng bị bọ trĩ gây hại cần tăng cường bón phân chăm sóc, không để ruộng khô nước; khi bị bọ trĩ gây hại với mật độ trên 2.500 con/m2 thì dùng các loại thuốc đặc hiệu như Actara 25Wp, Pandan 95Sp để phun trừ. Riêng ruồi đục nõn khi tỷ lệ gây hại 10% dãnh lúa thì mới dùng thuốc phun trừ.

VĂN PHIN