Bắc Trà My thiếu vốn xây dựng nông thôn mới

HÀN GIANG |

Ngoài tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt theo kế hoạch, đến nay, Bắc Trà My ước thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022.

Diệnmạo đời sống xã hội huyện BắcTràMy đang ngày càng khởi sắc.
Diệnmạo đời sống xã hội huyện BắcTràMy đang ngày càng khởi sắc.

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, địa phương đang duy trì, nâng chất lượng xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 3 xã đã đạt chuẩn. Các xã còn lại đang từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí, trong đó, xã Trà Giang đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2023 và xã Trà Sơn vào năm 2024. Toàn huyện duy trì 4 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và phấn đấu thực hiện 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My cho biết, so với cuối năm 2021 thì trong năm 2022 huyện Bắc Trà My thực hiện đạt thêm 8 tiêu chí xã NTM (mục tiêu đặt ra của năm nay là 13 tiêu chí).

Tuy nhiên, sau khi rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đạt đến 31/12/2021 so với bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 thì rớt 3 tiêu chí; do đó dự kiến đến 31/12/2022 huyện đạt 171 tiêu chí, bình quân 14,25 tiêu chí/xã. Đối với xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, hiện nay đạt 10/19 tiêu chí.

Về kết quả xây dựng khu dân cư NTM mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định 2254 của UBND tỉnh, theo ông Vương, năm 2022 có 8 thôn đăng ký thực hiện nhưng chưa thôn nào đạt chuẩn. Trong đó, có 6 thôn đã được phân bổ vốn giai đoạn 2016 - 2020 đăng ký phấn đấu đạt trong năm 2022 nhưng chưa đạt, 2 thôn còn lại mới được phân bổ vốn thực hiện trong 2 năm nay.

Việc thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM tại Bắc Trà My gặp khó khăn do nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh phân bổ cho địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất của địa phương, nhất là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Các thôn đã được phân bổ vốn thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa đạt chuẩn, đăng ký tiếp tục phấn đấu đạt giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên giai đoạn 2021 - 2025 chưa được phân bổ thêm vốn từ các cấp nên khả năng đạt chuẩn của các thôn thấp, chỉ tập trung đầu tư cho các thôn của 2 xã phấn đấu về đích giai đoạn 2021 - 2025.

“Các mô hình liên kết phát triển sản xuất đã được đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt hiệu quả cao, vì vậy, một số địa phương nay chưa có sản phẩm chủ lực, thu nhập bình quân đầu người thấp.

Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, cảnh quan, các tiêu chí cần tham gia xã hội hóa chưa được thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra” - ông Nguyễn Hồng Vương nói.

Từ thực tiễn xây dựng NTM thời gian qua trên địa bàn, UBND huyện Bắc Trà My kiến nghị Trung ương, tỉnh xem xét phân bổ thêm kinh phí cho những thôn đã được phân bổ vốn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa đạt chuẩn.

Phân bổ thêm nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện các chỉ tiêu về vườn mẫu, nước sạch, vệ sinh môi trường vì hiện nay nhu cầu kinh phí để thực hiện các chỉ tiêu này rất lớn, ngân sách địa phương chưa thể đảm bảo.

TAGS