Đại Lộc rà soát, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

HOÀNG LIÊN |

Huyện Đại Lộc đang nỗ lực kiện toàn các tiêu chí nhằm tạo đà về đích huyện nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025.

Cảnh sắc làng quê nông thôn mới Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN
Cảnh sắc làng quê nông thôn mới Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN

Năm 2021, Đại Lộc có 13/17 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), trong đó xã Đại Hiệp được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2019 và công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020; xã Đại Quang được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2021. Năm 2022, Đại Lộc có 9 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu trên tổng số 29 thôn dự kiến đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo rà soát, theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025, Đại Lộc có 8/13 xã rớt tiêu chí, trong đó các xã Đại Phong, Đại Minh, Đại An rớt 2 tiêu chí; Đại Cường, Đại Lãnh, Đại Hưng rớt 4 tiêu chí; Đại Nghĩa rớt 5 tiêu chí; Đại Hồng rớt 1 tiêu chí.

Riêng xã Đại Quang duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM nhưng rớt 5 tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong số 4 xã chưa đạt chuẩn NTM, xã Đại Sơn hiện đạt 16/19 tiêu chí; xã Đại Thạnh 16/19 tiêu chí; Đại Tân 13/19 tiêu chí; Đại Chánh 11/19 tiêu chí...

Lãnh đạo tỉnh và huyện trồng cây lưu niệm tại huyện Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN
Lãnh đạo tỉnh và huyện trồng cây lưu niệm tại huyện Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện, các xã rớt tiêu chí đa số rơi vào tiêu chí thu nhập, nhiều xã qua đánh giá không đạt do quy định chuẩn thu nhập mới nâng lên so với trước.

Thứ hai là tiêu chí an ninh - trật tự, thời gian qua xảy ra những vụ việc, vụ án do con em người Đại Lộc đi các nơi khác làm ăn và các nơi khác gửi văn bản về địa phương. Cơ sở hạ tầng NTM nhiều nơi xuống thấp so với trước.

Cũng theo ông Mẫn, 4 xã mục tiêu về đích NTM giai đoạn 2022 - 2025 còn gặp khó do đây là các địa phương vừa thoát khỏi xã 135 (xã đặc biệt khó khăn), đòi hỏi cần nguồn lực đầu tư lớn.

Năm 2025, để đưa Đại Lộc về đích huyện NTM, cần rà soát, nâng chuẩn, duy trì các tiêu chí, tiếp tục nâng chuẩn đối với các xã NTM nâng cao. Ngoài 4 xã phấn đấu đạt chuẩn, 13 xã đã đạt chuẩn phải giữ vững tiêu chí, huyện cũng duy trì các tiêu chí đối với 2 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu.

Cảnh sắc làng quê nông thôn mới Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN
Cảnh sắc làng quê nông thôn mới Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN

Cũng theo ông Mẫn, khó khăn hiện nay trong xây dựng NTM tại Đại Lộc là công tác quy hoạch tại một số xã chưa được phê duyệt. Quy hoạch vùng huyện đã trình cho các sở, ngành của tỉnh nhưng chưa được phê duyệt; nguồn kinh phí đầu tư cho quy hoạch chưa được phân bổ.

Bộ tiêu chí mới ban hành chưa có hướng dẫn thực hiện nên việc rà soát, đánh giá các tiêu chí chưa được đầy đủ; chưa tổ chức xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện. Việc duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí gặp khó khăn do nguồn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế các địa phương.

“Khối lượng công việc còn lớn, áp lực nặng nề. Giải pháp hiện nay là xây dựng kế hoạch, rà soát, căn cứ theo lộ trình, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí. Cụ thể, tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao tiêu chí thu nhập, tập trung cho tiêu chí môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch đẹp, thu gom rác thải đảm bảo. Nỗ lực huy động nguồn lực, lồng ghép tổng hợp các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện hiệu quả” - ông Mẫn nói.

TAGS