Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình, đề án nông thôn mới

MAI NHI - ANH ĐÔNG |

(QNO) - Sáng nay 28.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng các chương trình, đề án được giao thực hiện trong năm 2021.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đ.N
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đ.N

Tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện 14 chương trình, đề án liên quan đến xây dựng NTM trong năm 2021. Theo đó, đến nay đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã hoàn thiện, lấy ý kiến các sở, ngành về dự thảo bộ tiêu chí NTM và bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh thống nhất dừng xây dựng cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình NTM đối với các huyện miền núi cao giai đoạn 2021 - 2025, theo Thông báo số 237 (ngày 24.6.2021).

Đối với Kế hoạch của UBND tỉnh phát động và tổ chức cuộc thi giữa các xã đã đạt chuẩn NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn NTM… trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Văn phòng Điều phối NTM cho biết sau khi hoàn thành tổ chức cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn - tường - đường đẹp năm 2021 sẽ hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành. Dự kiến, ngân sách tỉnh bố trí cho nội dung này trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 12,5 tỷ đồng (bình quân 2,5 tỷ đồng/năm).

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chăm sóc những tuyến đường hoa tại các khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: Đ.N
Đoàn viên thanh niên chăm sóc tuyến đường hoa tại khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: Đ.N

Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối NTM đã và đang hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến các sở, ban ngành về các kế hoạch đào tạo, truyền thông; xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong xây dựng NTM; phát triển đường hoa, đường cây xanh bóng mát; kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã NTM; chuyển đổi số; cơ cấu lại ngành nông nghiệp…

Theo dự thảo các kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ làm mới thêm 320 thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 580 thôn đạt chuẩn (đạt tỷ lệ ít nhất 60%); thực hiện khoảng 185 dự án phát triển chuỗi giá trị với kinh phí ngân sách trung ương là 75 tỷ đồng; nhân rộng khoảng 350 mô hình, điển hình tiên tiến với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng; thực hiện ít nhất 655km đường hoa và ít nhất 1.115km đường cây xanh bóng mát…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ động, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai ngay các chương trình, đề án hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Đồng thời cần đánh giá tổng quan lộ trình giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua. Qua đó, nắm bắt, đề xuất điều chỉnh các vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, triển khai thực hiện nội dung cho giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cần bám sát thực tiễn và nhu cầu của người dân. Ảnh: Đ.N
Đề án hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cần bám sát thực tiễn và nhu cầu của người dân. Ảnh: Đ.N

Đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp tục đề xuất cải tiến phương thức thực hiện theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả. Trong đó, lưu ý đến việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở, tự chịu trách nhiệm, giao đầu việc cụ thể cho địa phương. Bên cạnh đó, cần thiết lập kênh trao đổi, tiếp nhận, giải đáp thông tin của các huyện, xã. Việc thực hiện phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh chạy theo thành tích. Đồng thời chú ý tiến hành thu hồi nguồn vốn đối với các địa phương không đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định...

TAGS