Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới

VĂN SỰ - VINH ANH |

(QNO) - Hôm nay 18.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan để đánh giá kết quả thực hiện chương trình này trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp diễn ra hôm nay 18.6.  Ảnh: S.A
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: S.A

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, hiện nay Quảng Nam có tổng cộng 194 xã tham gia thực hiện chương trình NTM. Tính đến thời điểm này, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh là 15,96 tiêu chí (tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,35 tiêu chí so với năm 2010); có 113/194 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 58%), vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đề ra. Về xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay cả tỉnh có 165 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn, vượt 32 thôn so với mục tiêu đề ra...

Theo kế hoạch đặt ra, đến cuối năm 2021 Quảng Nam có thêm ít nhất 4 xã cán đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 117/194 xã (đạt tỷ lệ 60%); bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh đạt từ 16,5 tiêu chí trở lên, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí...

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu.   Ảnh: S.A
Thời gian qua, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: S.A

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, để đạt mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm 2021 các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh và các ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình NTM. Trong đó, cần tích cực phối hợp, tham mưu phân bổ các nguồn vốn thực hiện chương trình NTM năm 2021 (sau khi trung ương giao vốn); kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thực hiện phân bổ các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và nhân rộng các cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả cũng như kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình NTM tại các địa phương. Văn phòng điều phối NTM tỉnh và các ngành chức năng khi tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng NTM cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cần phải bám sát thực tiễn, đảm bảo phù hợp với điều kiện từng vùng.

Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng NTM phải đảm bảo theo đúng quy định. Ảnh: S.A
Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng NTM phải đảm bảo theo đúng quy định. Ảnh: S.A

Đồng chí Lê Trí Thanh thống nhất với đề xuất của Văn phòng điều phối NTM tỉnh về việc không trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù thực hiện chương trình NTM đối với các huyện miền núi cao theo chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Tài chính xem xét thẩm định, sớm tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí tổ chức thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn - tường - đường đẹp năm 2021 để Văn phòng điều phối NTM tỉnh có điều kiện tổ chức các cuộc thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

TAGS