Duy Xuyên và Hội An phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Mây Hạ |

(QNO) - Cùng với huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận hoàn thành nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, năm 2020 Quảng Nam phấn đấu có thêm huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM và TP.Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

TP.Tam Kỳ phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.H
TP.Tam Kỳ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ảnh: M.H

Hiện nay, huyện NTM Phú Ninh và thị xã Điện Bàn đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; TP.Tam Kỳ đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Trung ương thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Đối với Duy Xuyên, đến nay có 11/11 xã đạt chuẩn NTM; huyện đã có 9/9 tiêu chí đạt chuẩn và đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng cho 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí đang hoàn chỉnh hồ sơ gồm: quy hoạch, giao thông, điện.

TP.Hội An đến nay đã có 4/4 xã đạt chuẩn NTM, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm tra và trình Trung ương thẩm định, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

TAGS