Khởi sắc nông thôn mới Đại Lộc

TRIÊU NHAN |

Năm 2022 trở đi, huyện Đại Lộc phấn đấu đưa một số xã về đích xã nông thôn mới nâng cao, bên cạnh giữ vững những thành quả đã đạt được, nhằm sớm đưa Đại Lộc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Đường nông thôn mới vùng B Đại Lộc về đêm. Ảnh: H.LIÊN
Đường nông thôn mới vùng B Đại Lộc về đêm. Ảnh: H.LIÊN

Dấu ấn Đại Quang

Năm 2018, xã Đại Quang về đích xã nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay, địa phương không ngừng phát huy và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Trần Xuân Văn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Đại Quang có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao như mô hình sản xuất hạt giống lai F1, hạt giống lúa thuần, đậu xanh giống, mô hình chăn nuôi bò, dê sinh sản, vườn mẫu sản xuất rau an toàn...

Địa phương đã từng bước cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp và phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực trên cây lúa giống, cây màu; xây dựng mô hình phát triển cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái như mô hình vườn dừa, cây ăn trái tại làng du lịch sinh thái Phương Trung (10ha), tạo điểm du lịch trải nghiệm.

Địa phương cũng xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa giống, đạt doanh thu khoảng 11 tỷ đồng/năm; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu xanh giống, doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm.

Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với giải quyết lao động cho doanh thu trên 500 triệu/năm như trang trại chăn nuôi heo CP (thôn Đông Lâm); mô hình chăn nuôi gà lấy trứng thôn Mỹ An, thôn Tam Hòa (Đông Lâm); mô hình vườn cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái tại thôn Phương Trung...

Tính đến tháng 9.2021, tổng nguồn vốn tỉnh phân bổ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại Đại Lộc là 19,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phân bổ cho xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 hơn 26,9 tỷ đồng; đầu tư cho xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là 6,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư cho huyện đạt chuẩn NTM hơn 110 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn kế hoạch xây dựng NTM năm 2022 của huyện là 143,6 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Đại Quang có 5/9 thôn được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu. Địa phương nỗ lực nâng chất nhiều tiêu chí, hạng mục quan trọng để về đích xã NTM nâng cao vào năm 2022.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã từ mức 35,21 triệu đồng (năm 2018) lên 46,26 triệu đồng (năm 2021). Địa phương đã xóa xong hộ nghèo vào cuối năm 2021 (trừ đối tượng bảo trợ xã hội).

Trong lĩnh vực kinh tế, cơ cấu đóng góp của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng cao.

“Hiện có gần 3.000 lao động tại địa phương làm việc ở 29 công ty, xí nghiệp, qua đó tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Có được kết quả nêu trên nhờ sự huy động sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ của các cấp, ngành, vận động của các tổ chức hội đoàn thể và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị” - ông Trần Xuân Văn nói.

Nỗ lực đầu tư hạ tầng

Huyện Đại Lộc có một xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Đại Hiệp và năm 2022 phấn đấu đưa xã Đại Quang về đích xã NTM nâng cao. Theo ông Trần Việt Phương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, hiện bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 17,88 tiêu chí/xã (tăng bình quân 1,5 tiêu chí/xã đối với 4 xã chưa đạt chuẩn).

Năm 2022, huyện phấn đấu nâng số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu của huyện lên 9/29 thôn. Dự kiến, giai đoạn 2022 - 2025, Đại Lộc có 9 thôn về đích thôn NTM kiểu mẫu.

Về huyện NTM, năm 2022, huyện phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí số 1 (quy hoạch). Toàn huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM vào năm 2024.

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho hay, đến năm 2021, Đại Lộc còn 4 xã gồm Đại Sơn, Đại Thạnh, Đại Chánh và Đại Tân chưa đạt chuẩn xã NTM.

Các xã này đã đạt từ 11 đến 15 tiêu chí và Đại Lộc đang dốc sức đưa 2 xã Đại Sơn và Đại Thạnh đạt chuẩn xã NTM vào năm 2023; đưa Đại Chánh và Đại Tân đạt chuẩn NTM vào năm 2024. Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí chung của huyện NTM, Đại Lộc đạt 5/9 tiêu chí (điện, thủy lợi, sản xuất, an ninh - trật tự và tiêu chí chỉ đạo xây dựng NTM).

Các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường. Mục tiêu từ nay đến năm 2024, huyện phấn đấu đạt thêm 4 xã NTM; phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn NTM nâng cao Đại Hiệp, xây dựng xã Đại Quang trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024...

TAGS