Nam Giang quyết tâm có xã nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG |

Đến nay Quảng Nam chỉ còn huyện Nam Giang chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Từ nay đến năm 2025 địa phương quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để có ít nhất 2 xã về đích nông thôn mới.

Người dân Nam Giang tập trung đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò thâm canh để nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: N.P
Người dân Nam Giang tập trung đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò thâm canh để nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: N.P

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đến nay Quảng Nam đã có 118 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, việc xây dựng NTM ở hầu hết địa phương miền núi gặp nhiều khó khăn nên số xã đạt chuẩn còn khá thấp. Trong đó, riêng Nam Giang đến thời điểm này vẫn chưa có xã đạt chuẩn NTM.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho hay, trừ thị trấn Thạnh Mỹ, địa phương có tổng cộng 11 xã tham gia xây dựng NTM.

Nam Giang có khoảng 70km đường biên giới Việt - Lào, hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông - lâm nghiệp, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) của huyện chiếm 50,4%...

Nam Giang sẽ ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo liên kết chuỗi giá trị. Ảnh: N.P
Nam Giang sẽ ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo liên kết chuỗi giá trị. Ảnh: N.P

Mặc dù những năm qua địa phương rất nỗ lực nhưng do đặc thù của huyện miền núi cao nên việc xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 6.2022, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 11 xã là 129 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 11,72 tiêu chí. Trong đó, cao nhất là xã Tà Bhing đạt 16 tiêu chí và thấp nhất là 4 xã Đắc Pring, Đắc Pre, La Êê, Chơ Chun đạt 9 tiêu chí.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, Nam Giang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phấn đấu từ nay đến năm 2025 có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM là Tà Bhing và La Dêê.

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, huyện phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban phụ trách các tiêu chí xây dựng lộ trình bài bản và phối hợp với các xã (nhất là những xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025) tổ chức kiểm tra, khảo sát để lựa chọn các tiêu chí có thể đạt được trong thời gian ngắn. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch thực hiện trình UBND huyện phê duyệt để tập trung nguồn lực đầu tư, ưu tiên hỗ trợ.

Nhờ nhận khoán trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su, nhiều lao động nông thôn ở huyện Nam Giang có việc làm ổn định, nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: N.P
Nhờ nhận khoán trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su, nhiều lao động nông thôn ở huyện Nam Giang có việc làm ổn định, nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: N.P

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng xây dựng NTM. UBND các xã tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, ban quản lý.

Định kỳ hằng tháng và quý tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đạt chuẩn các tiêu chí ở các xã. Trên cơ sở đó, huyện sẽ chỉ đạo các xã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người dân.

“Nam Giang sẽ nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Tích cực hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp theo liên kết chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện của từng địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo...” - ông Chương nói.

TAGS