Nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 2.10, Chủ tịch UBND tỉnh ký các quyết định công nhận các xã Sơn Viên (Nông Sơn), Cẩm Kim (TP.Hội An), Tam Hải, Tam Anh Bắc (Núi Thành), Duy Tân, Duy Thu (Duy Xuyên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trên chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Điều 9, Chương II Quyết định số 2598/QĐ-UBND (ngày 21.7.2017) của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, các xã được công nhận năm 2020 có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn. Tập trung chỉ đạo thực hiện và tổ chức nhân rộng việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn xã và phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định.

TAGS