Nông Sơn đạt bình quân 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã

MINH THÔNG |

(QNO) - Chiều nay 9.12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2021; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Bộ mặt nông thôn mới ở Nông Sơn nhiều khởi sắc. Ảnh MINH THÔNG
Bộ mặt nông thôn ở Nông Sơn nhiều khởi sắc. Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2021, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Nông Sơn được tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Ảnh MINH THÔNG
Nông Sơn có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Ảnh: MINH THÔNG

Trong năm huy động gần 11 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, phát triển các mô hình, chương trình lồng ghép… Đến nay toàn huyện đạt 103 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17,2 tiêu chí/xã; có 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 3 sản phẩm được công nhận OCOP cấp huyện. Từ năm 2016 - 2021 có tổng cộng 174 công trình đầu tư trực tiếp từ chương trình nông thôn mới; trong đó đã phê duyệt quyết toán 91 công trình, 83 công trình chưa quyết toán.

TAGS