Núi Thành đạt 270/285 tiêu chí nông thôn mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 14.4, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2021.

Tính đến ngày 31.3.2021, toàn huyện đạt 270/285 tiêu chí nông thôn mới, đạt 94,74% kế hoạch, giảm 8 tiêu chí so với cuối năm 2020, bình quân đạt 18 tiêu chí/xã.

Đến nay, Núi Thành có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 4 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Từ nay đến hết năm 2021, huyện phấn đấu có thêm 3 xã Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Trà đạt chuẩn nông thôn mới; xã Tam Xuân 2 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 13 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 3 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

TAGS