Núi Thành đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, Núi Thành đã đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 8 (an ninh - trật tự xã hội), tiêu chí số 9 (chỉ đạo xây dựng nông thôn mới).

Còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 5 (văn hóa - y tế - giáo dục), tiêu chí số 6 (sản xuất), tiêu chí số 7 (môi trường).

Toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trừ xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành nằm trong Chương trình phát triển đô thị), còn 3 xã Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Theo Nghị quyết của Huyện ủy Núi Thành khóa XII, địa phương phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

TAGS