Núi Thành huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

VIỆT QUANG |

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Núi Thành có 12/15 xã đạt chuẩn.

Xây dựng NTM ở huyện Núi Thành có nhiều khởi sắc. Ảnh: VIỆT QUANG
Xây dựng NTM ở huyện Núi Thành có nhiều khởi sắc. Ảnh: VIỆT QUANG

Huyện Núi Thành có 16 xã và 1 thị trấn, tuy nhiên chỉ có 15 xã xây dựng NTM vì xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành nằm trong chương trình phát triển đô thị. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 18,53 tiêu chí, tăng 15,53 tiêu chí/xã so với năm 2010.

Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43,3 triệu đồng/năm; dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 70,5%; lao động được đào tạo nghề đạt 82%.

Huyện Núi Thành còn 3 xã chưa về đích NTM là Tam Trà (15/19 tiêu chí), Tam Thạnh (17/19 tiêu chí), Tam Sơn (18/19 tiêu chí). Trên địa bàn có xã Tam Xuân 2 phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2021.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng huyện NTM vào năm 2023, đạt chuẩn NTM cho các xã Tam Thạnh, Tam Sơn vào cuối năm nay, Núi Thành đang tập trung các nguồn lực để nâng chuẩn xã NTM, đầu tư xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho rằng, đã có nhiều xã, thôn đạt chuẩn NTM nhưng mới chỉ là giai đoạn bắt đầu nên để giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí, huyện cần hỗ trợ vốn từ nguồn lực của trung ương, tỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nguồn thu đối ứng công trình từ ngân sách xã, đóng góp nhân dân gặp nhiều khó khăn, địa phương mong UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ xử lý nợ đối ứng.

“Tam Trà có nhiều người dân là đồng bào dân tộc Co, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn thấp. Tuy đã đạt được không ít tiêu chí nhưng chưa bền vững, trong đó các tiêu chí thu nhập, y tế, môi trường chưa ổn.

Xã Tam Trà cũng chưa hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Vậy nên, Núi Thành đề xuất UBND tỉnh thống nhất lùi thời hạn về đích NTM cho xã Tam Trà vào năm 2022 thay vì cuối năm nay theo kế hoạch” - ông Sinh nói.

Làm việc với UBND huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, chủ thể xây dựng NTM là người dân nên địa phương cần tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả hơn.

Cốt lõi xây dựng NTM là tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nên trên cơ sở đã có các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao, ngành nông nghiệp huyện cần hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp, khẳng định vị thế, tăng khả năng cạnh tranh, ổn định đầu ra cho hàng hóa, tăng giá trị kinh tế thu được.

Để nâng chất lượng xây dựng NTM, huyện Núi Thành cần khai thác triệt để các thế mạnh về kinh tế biển, rừng, thu hút đầu tư của doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ qua các làng nghề, cụm công nghiệp.

Để tạo cú hích phát triển khu vực nông thôn, Núi Thành cần rà soát, kết nối, khớp nối các quy hoạch đầu tư hạ tầng của tỉnh, huyện, xã cho liên hoàn, gắn kết, thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo hướng liên vùng, miền, địa phương.

Với các đề xuất của Núi Thành, ngoài giao các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thống nhất lùi thời hạn về đích NTM cho xã Tam Trà vào năm 2022.

TAGS