Phấn đấu đến cuối năm 2022 toàn tỉnh có 123 xã đạt chuẩn nông thôn mới

MAI NHI |

(QNO) - Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, hiện nay trên địa bàn Quảng Nam có tổng cộng 194 xã xây dựng mô hình NTM. Tính đến đầu tháng 5.2022, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh là 16,48 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 8 tiêu chí.

Những năm qua, nhiều địa phương của tỉnh ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn.   Ảnh: M.N
Những năm qua, nhiều địa phương của tỉnh ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: M.N
Trong số 194 xã tham gia thực hiện chương trình, đến nay đã có 118 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 60,82%.
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường.  Ảnh: M.N
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: M.N
Hiện nay, Quảng Nam có 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM là Phú Ninh, Duy Xuyên và 3 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.
Nhiều hộ dân tập trung phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.   Ảnh: M.N
Nhiều hộ dân tập trung phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: M.N
Theo mục tiêu đặt ra, đến cuối năm 2022 Quảng Nam có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 123 xã/194 xã, chiếm tỷ lệ 63,4%; bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh từ 16,5 tiêu chí trở lên; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí...

TAGS