Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

P.V |

(QNO) - Ngày 29.3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 474 công nhận TP.Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TP.Tam Kỳ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

TAGS

Tam Kỳ hoàn thành xây dựng nông thôn mới

ANH SẮC |

TP.Tam Kỳ vừa được UBND tỉnh đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương, Bộ NN& PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020