Tam Kỳ nâng chất lượng nông thôn mới

ANH SẮC |

Cùng với xây dựng đô thị loại I, TP.Tam Kỳ đang tập trung để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao tại tất cả xã, thôn trên địa bàn trong giai đoạn 2021 - 2015.

Hợp tác xã nước mắm Ngọc Lan (Tam Thanh) giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Ảnh: A.SẮC
Hợp tác xã nước mắm Ngọc Lan (Tam Thanh) giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Ảnh: A.SẮC

Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2020 và được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận (Quyết định 474, ngày 29.3.2021). Đó là kết quả từ những nỗ lực bền bỉ của thành phố cùng 4 xã NTM sau 10 năm triển khai, có những lúc tưởng chừng khó đạt được mục tiêu đề ra khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tam Kỳ bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2010, song phải đến năm 2015 mới có “sản phẩm” đầu tiên và cần thêm 5 năm nữa mới hoàn thành nhiệm vụ.

Chậm mà chắc, là cách mà 4 xã Tam Thăng, Tam Ngọc, Tam Thanh, Tam Phú xây dựng NTM. Không chỉ hoàn thành mục tiêu chương trình, nhiều chỉ số phát triển, nhất là kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã mang lại sự lạc quan khi làm đổi thay cả vùng đất. Từ những kết quả đạt được, kế hoạch và mục tiêu chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới của thành phố có những tham vọng lớn hơn.

Ông Nguyễn Ba - Trưởng phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ cho biết, địa phương đang tập trung đầu tư nhiều nguồn lực phát triển, hướng đến mục tiêu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 và đô thị xanh, đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Trên cơ sở này, thành phố cũng định hướng mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 là tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới, trong đó phấn đấu xây dựng xã Tam Ngọc, Tam Thanh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, xã Tam Thăng, Tam Phú đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đồng thời phấn đấu tất cả 24 thôn của 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo ông Ba, để địa phương có cơ sở thực hiện, tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 về xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu, đề án hỗ trợ thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc làm việc với TP.Tam Kỳ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới đây cũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà địa phương đạt được, đặc biệt là chương trình mỗi xã một sản phẩm và tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Đến nay, Tam Kỳ có 15 sản phẩm được công nhận, trong đó 3 sản phẩm đạt 4 sao, 12 sản phẩm đạt 3 sao. Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ các cơ sở phát triển. Cùng với đó, trên địa bàn 4 xã có 11 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần tạo ra thu nhập và giải quyết được nhiều lao động địa phương.

Gợi ý cho địa phương về chương trình NTM trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, xây dựng NTM phải lấy thu nhập và đời sống của người dân làm thước đo, là thực chất, cốt lõi để đánh giá kết của của chương trình. Vì vậy, Tam Kỳ cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể và giải pháp căn cơ để duy trì và nâng cao chuẩn đối với các xã, thôn NTM. Đồng thời, chú trọng phát triển, mở rộng các mô hình sản xuất, sản phẩm OCOP nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

TAGS