Tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

C.N - H.Q |

Ngày 27.8, UBND tỉnh ban hành quyết định tặng 8 thôn tiêu biểu, đạt chuẩn bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2019 với 100 tấn xi măng/thôn. Đó là các thôn Đông Yên, xã Duy Trinh (Duy Xuyên); Phú Hải, xã Đại Hiệp (Đại Lộc); Bảo An, xã Điện Quang; Xóm Bùng, xã Điện Hòa; Khúc Lũy, xã Điện Minh; Nhị Dinh 1, xã Điện Phong (đều thuộc thị xã Điện Bàn);  Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) và Hòa Bình, xã Tam Thái (Phú Ninh). Nguồn kinh phí tặng thưởng nêu trên trích chi từ quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

* UBND tỉnh vừa có thông báo điều chỉnh lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu đến năm 2020. Theo đó, điều chỉnh lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 đối với các xã Trà Tân (Bắc Trà My); Điện Quang, Điện Phong, Điện Trung (Điện Bàn); Bình Phú (Thăng Bình); Duy Sơn, Duy Thành (Duy Xuyên); Đại Quang (Đại Lộc); Quế Xuân 1 (Quế Sơn); Tiên Cảnh (Tiên Phước) và xã Ba (Đông Giang). Điều chỉnh lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu từ năm 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 đối với các xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang (Điện Bàn); Tiên Cảnh (Tiên Phước); Bình Phú (Thăng Bình) và xã Tam Thái (Phú Ninh). Sau khi điều chỉnh lộ trình, đến cuối năm 2020, phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

TAGS