Thăng Bình có 17/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới

MINH TÂN |

(QNO) - Chiều 31.3, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện Thăng Bình. Ảnh: MT
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Thăng Bình. Ảnh: M.T

Đến nay Thăng Bình có 17/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; 21 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 6 thôn được UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Đối với 3 xã còn lại đều phấn đấu về đích NTM trong năm nay; trong đó Bình Nam hiện đạt 15 tiêu chí, Bình Lãnh 14 tiêu chí và Bình Quế 16 tiêu chí.

Năm 2021 Thăng Bình huy động hơn 23,3 tỷ đồng thực hiện chương trình NTM. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh đầu tư gần 14,4 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã gần 6,5 tỷ đồng; nguồn khác hơn 2,1 tỷ đồng. Đến ngày 31.1.2022 đã giải ngân được 99,5% vốn Trung ương, tỉnh phân bổ. Năm 2022, Thăng Bình tập trung giữ vững và nâng chất các tiêu chí đạt được; xây dựng 12 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu...

Kết cấu hạ tầng ở các xã đạt chuẩn NTM cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất, đời sống của người dân. Ảnh: MT
Kết cấu hạ tầng xã NTM cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất. Ảnh: M.T

Dịp này, UBND huyện Thăng Bình khen thưởng 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình NTM năm 2021.

TAGS