Thăng Bình đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

MINH TÂN |

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Thăng Bình cơ bản đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM, gồm tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 6 (sản xuất), tiêu chí số 9 (chỉ đạo xây dựng NTM). Còn 4/9 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 5 (y tế - văn hóa - giáo dục), tiêu chí số 7 (môi trường) và tiêu chí số 8 (an ninh trật tự). 

Thăng Bình xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MT
Thăng Bình xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MT

Huyện Thăng Bình đang tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn huyện NTM.

Theo kế hoạch nhu cầu vốn để xây dựng Thăng Bình đạt huyện NTM là hơn 1.042 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 886,5 tỷ đồng, ngân sách huyện 532,3 tỷ đồng, nguồn khác là 90,5 tỷ đồng.

Về xây dựng xã NTM, phấn đấu trong năm 2022, Thăng Bình có 3 xã gồm Bình Nam, Bình Lãnh, Bình Quế đạt chuẩn xã NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 20/20 xã, đạt 100% (thị trấn Hà Lam và xã Bình Minh xây dựng đô thị).

TAGS