Thành quả từ nông thôn mới

PHẠM LỘC |

Hạ tầng hoàn chỉnh hơn; kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch tích cực và có nhiều mô hình lan tỏa; đời sống người dân cải thiện... là thành quả rõ nét sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Điện Bàn.

Đường giao thông ở xã NTM Điện Thắng Nam được đầu tư kiên cố. Ảnh: C.T
Đường giao thông ở xã NTM Điện Thắng Nam được đầu tư kiên cố. Ảnh: C.T

Vùng Gò Nổi gồm 3 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong là các địa phương đầu tiên của Điện Bàn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014. Đến nay, diện mạo xã NTM Điện Quang ngày càng khởi sắc với cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

Chương trình thủy lợi hóa đất màu triển khai đồng bộ, chủ động nước tưới cho hàng trăm héc ta cây trồng cạn. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi đem lại thu nhập cao. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông sản sạch như dầu phụng Đất Quảng được UBND tỉnh công nhận OCOP đạt chuẩn 3 sao. Thành quả xây dựng NTM đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ở Điện Quang đạt 46,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%.

Ở 10 xã NTM còn lại, hạ tầng điện, đường, trường, trạm đã đầu tư đáp ứng cơ bản nhu cầu người dân. Năm 2017, Điện Bàn còn tập trung xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và cuối năm 2018 có 28 thôn được công nhận đạt chuẩn. Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thôn đạt chuẩn theo quy định trên địa bàn giảm còn 15 thôn.

Năm 2019, thị xã tiếp tục có 24 thôn được công nhận “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Đến đầu năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của các xã NTM đạt 42,39 triệu đồng/năm, tăng 26,97 triệu đồng/năm so với năm 2011; hộ nghèo còn 1,56%, giảm 8,18% so với năm 2011.

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho biết, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM qua 10 năm là hơn 2.123 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn này (có nguồn lực từ nhân dân), thị xã tiếp tục xây dựng đường huyện, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cầu, cống; kiên cố hóa kênh mương loại III, nâng cấp trạm bơm điện… Xã, thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; cơ sở thương mại đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa. Nhà ở của người dân được xây dựng kiên cố; nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm xây dựng, nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn hơn 95%.

Theo ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, mục tiêu của địa phương sau năm 2020 sẽ tiếp tục nâng cao đời sống của cư dân nông thôn một cách bền vững. Xây dựng nông thôn phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Điện Bàn phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn xã NTM theo Bộ tiêu chí mới; 3 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” và 3 xã đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”; 70% số thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

TAGS