Tiên Phước có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng 14.7, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế, chính trị - xã hội trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện đạt hơn 13 nghìn tấn; tổng đàn gia súc hơn 24 nghìn con, gia cầm hơn 373 nghìn con. Tổng giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 801 tỷ đồng (tăng 17,3% so với năm 2020); giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đạt 535 tỷ đồng; tổng chi hơn 274 tỷ đồng. Đến nay có 11/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt xấp xỉ 17,8 tiêu chí. Toàn huyện có 41 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Chi bộ Hội LHPN huyện Tiên Phước về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

TAGS