Tiên Phước có thêm 4 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới

D.LỆ |

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 đối với 4 xã của huyện Tiên Phước. Các xã được công nhận gồm Tiên Hà, Tiên Mỹ, Tiên Lộc, Tiên An.

Theo đó, các xã trên chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiên Phước và các xã có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn, tập trung chỉ đạo thực hiện và tổ chức nhân rộng việc xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn các xã, phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”, “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định. 

TAGS