Việc cắm mốc giới quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ

VĂN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 5.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng về tình hình thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng sáng nay 5.11. Ảnh: VĂN SỰ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng sáng nay 5.11. Ảnh: VĂN SỰ
 

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khi mới bắt đầu triển khai chương trình NTM, hầu như toàn bộ 213 xã trên địa bàn tỉnh đều chưa có quy hoạch xây dựng xã NTM, chỉ có một số quy hoạch chi tiết như khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn nhưng cũng không phổ biến. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng ở khu vực nông thôn cũng còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, về nhà ở dân cư, chỉ khoảng 10 xã cơ bản đạt chuẩn tiêu chí này.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tất cả các xã, huyện và những đơn vị tư vấn lập quy hoạch triển khai thực hiện. Nhờ vậy, đến cuối năm 2015 toàn bộ các xã đều hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng xã NTM. Đồng thời tiến hành công tác cắm mốc theo quy hoạch được duyệt.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Xây dựng tiếp tục lập kế hoạch, hướng dẫn chính quyền cấp huyện lập quy hoạch vùng huyện - đây là một trong những tiêu chí mới để công nhận huyện NTM. Cùng với đó, đôn đốc thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng xã NTM đã được phê duyệt.

Về nhà ở dân cư, Sở Xây dựng cũng chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các đề án về hỗ trợ nhà ở của Chính phủ. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 155/204 xã tham gia xây dựng NTM đạt chuẩn tiêu chí về nhà ở dân cư (chiếm tỷ lệ 75,98%).

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, ở không ít địa phương, chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, nguyên nhân là năng lực, nhân lực của các đơn vị tư vấn còn hạn chế và sự vào cuộc của chính quyền, người dân chưa mạnh mẽ. Việc cắm mốc giới quy hoạch xây dựng NTM ngoài thực địa, thời gian qua chủ yếu mới tiến hành cắm mốc chỉ giới các tuyến giao thông chính như đường liên xã, liên thôn và khu trung tâm xã; còn các khu vực khác theo yêu cầu thì hầu hết chưa được thực hiện, nguyên nhân chính là chưa triển khai được các quy hoạch chi tiết và thiếu nguồn kinh phí. Trong khi đó, việc áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong xây dựng NTM chưa được rộng rãi, chủ yếu là thực hiện ở các xã thuộc khu vực đồng bằng với đội ngũ cán bộ đủ năng lực để quản lý đầu tư theo cơ chế đặc thù...

TAGS