Xã Tiên Châu công bố đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYỄN HƯNG |

Sáng 5.10, xã Tiên Châu (Tiên Phước) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đơn vị xã Tiên Châu.
UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đơn vị xã Tiên Châu.

Qua 4 năm triển khai xây dựng NTM (2016 - 2019), xã Tiên Châu đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn năm 2019. Đến nay, nhân dân đã cải tạo, chỉnh trang được 80ha vườn xanh, hiệu quả; trong đó diện tích cây lòn bon chiếm hơn 130ha, cho sản lượng bình quân 80 tấn/năm, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhân dân trong xã còn trồng hơn 60ha cây ăn quả khác như măng cụt, sầu riêng, bưởi, thanh trà, tiêu Tiên Phước và trồng hơn 600ha rừng. Địa phương còn tạo điều kiện phát triển 162 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng mới 3 hợp tác xã liên kết, liên doanh tiêu thụ nông sản…

Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trong 4 năm đạt 104 tỷ đồng; trong đó tiền mặt nhân dân đóng góp gần 15 tỷ đồng. Đến nay, 100% tuyến đường xã, 71% đường trục thôn, hơn 85% đường ngõ xóm được bê tông hóa, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp...

TAGS