Xây dựng đời sống văn hóa mới

MAI LINH - PHI THÀNH |

Xác định thực hiện mô hình nông thôn mới (NTM) không chỉ chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, huyện Duy Xuyên huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân.

Khu tập luyện nâng cao thể lực cho người dân ở thôn Nhuận Sơn (Duy Phú, Duy Xuyên). Ảnh: T.L
Khu tập luyện nâng cao thể lực cho người dân ở thôn Nhuận Sơn (Duy Phú, Duy Xuyên). Ảnh: T.L

Nằm trong khuôn viên tương đối rộng, nhà văn hóa thôn Hà Nam (Duy Vinh, Duy Xuyên) bao gồm hội trường, sân thi đấu thể dục - thể thao, khu vui chơi, khu tập luyện nâng cao sức khỏe với đầy đủ các dụng cụ đi kèm.

Ông Nguyễn Tấn Trung - cán bộ phụ trách NTM xã Duy Vinh cho biết, ngoài thôn Hà Nam, đến nay nhà sinh hoạt văn hóa các thôn Hà Mỹ, Vĩnh Nam, Trà Đông, Đông Bình đều được xây dựng kiên cố. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt văn hóa vừa nêu khoảng 6 tỷ đồng; trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp 750 triệu đồng, còn lại huy động các nguồn lực khác.

“Từ khi xây dựng nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang, các hoạt động thi đấu thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ diễn ra thường xuyên. Qua đó, vừa góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân vừa gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống” - ông Trung nói.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Duy Xuyên, để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao của các xã, thị trấn và thôn, khối phố trên địa bàn, địa phương đã vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn và đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng. Đến nay, tất cả thôn, khối phố của huyện đã có nhà sinh hoạt văn hóa và xây dựng 54 sân bóng đá, 67 sân bóng chuyền, hơn 100 sân cầu lông... góp phần hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa của chương trình NTM. Duy Xuyên cũng vừa xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa huyện và đang đẩy nhanh tiến độ thi công Trung tâm Thể dục - thể thao.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết thêm, những năm qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM ở Duy Xuyên đã mang lại nhiều kết quả. Qua bình xét, năm 2019 tại 14 xã, thị trấn của huyện có 31.058 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 92,8%), trong đó có một số xã có tỷ lệ gia đình văn hóa cao như Duy Thu 95,2%, Duy Hòa 95,41%, Duy Trung 96,05%. Toàn huyện có 66/78 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa; trong đó có 20 thôn, khối phố đạt 3 năm liên tục và 26 thôn, khối phố đạt 5 năm liên tục; 90% trong tổng số 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Năm 2020, toàn huyện phấn đấu có từ 85 - 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; hơn 70% số thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa; 85 - 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

TAGS